flyeuro.com
Mobile logo
Dokument Prawny


  • Zasady użytkowania
  • Polisa prywatności

Postanowienie ogólne

Ta strona internetowa, www.flyeuro.com, jest obsługiwana i utrzymywana przez organizacje typu non-profit o nazwie flyeuro Virtual Airlines (w niniejszych warunkach i zasadach "my", "nas", "nasz" lub tympodobne oznacza właścicieli organizacji oraz witryny). Poniższe warunki obejmują wszystkich użytkowników internetowych odwiedzających witryne. Poprzez dostęp do tej strony internetowej, zgadzasz się przestrzegać warunków tych witryn internetowych i warunków użytkowania, jak i zarówno wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji. Zgadzasz się również na to że jesteś odpowiedzialny za zgodność z obowiązującym prawem lokalnym. W przypadku nie wyrażenia zgody na poniższe warunki, zabrania się używania lub uzyskiwania dostępu do tej strony. Materiały zawarte na tej stronie są chronione przez prawa autorskie.

Licencja użytkowania

Licencja umożliwia użytkownikom Internetu, aby zobaczyć stronę internetową, pobrać i do celów buforowania wydruków ze strony internetowej, programami takimi jak Word lub jako dokument PDF, wyłącznie do użytku osobistego.

Licencja zabrania internautom publikować, sprzedawać, wynajmować, powielać, kopiować wszelkie materiały z tej strony internetowej (łącznie z publikacją na innej stronie internetowej) w celach komercyjnych. Bez uprzedzenia dla innych naszych praw wynikających z tych warunków, w przypadku naruszenia tych zasad licencji w jakikolwiek sposób, właściciele treści podejmą akcje które uznają za stosowne do czynenia z naruszeniem regulaminu, w tym zawieszenia dostępu do strony internetowej, zakazując uzyskanie dostępu do strony, blokowanie komputerów przy użyciu adresu IP z dostępu do witryny, kontaktując się z dostawcą usług internetowych, aby zażądać blokują dostęp do strony internetowej i / lub wszczęcia postępowania sądowego przeciwko tobie.

Jako właściciel treści intelektualnej, zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji tych warunków użytkowania licencji w każdym momencie gdy będziemy uważali takowe zmiany za stosowne. Należy regularnie sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteśmy zaznajomieni z aktualną wersją regulaminu.

Desktop Site